Privacybeleid

Uw gegevens, onze zorg.

Just Estelle vindt het erg belangrijk om voorzichtig om te gaan met al uw persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening of het verbeteren van deze dienstverlening. Just Estelle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Just Estelle verwerkt uw persoonsgegevens en pseudo-persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • uw IP-adres;
 • uw browser en apparaat;
 • uw gebruikers ID.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, deze kan u versturen naar info@justestelle.com en dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

Just Estelle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betaling indien u een aankoop wenst te doen
 • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren indien u een aankoop doet.
 • Just Estelle analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Just Estelle analyseert generieke data van gebruikers voor bedrijfsstrategische of eigen marketingdoeleinden .

Delen met derden

Just Estelle deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Just Estelle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Just Estelle uw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld voor afrekening van uw aankoop.

In kaart brengen van uw websitebezoek

Just Estelle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Just Estelle gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en kunnen wij ervoor dat de website goed werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze website (niet bij websites van derden) zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een gespecificeerd verzoek via mail naar info@justestelle.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, op uw verzoek reageren.

Just Estelle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Just Estelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, op uw verzoek reageren.

Wijziging in het privacybeleid

Just Estelle behoudt te alle tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter de meest recente versie. Bij het publiceren van een nieuwe privacyverklaring vervalt de geldigheid van de alle voorgaande versies. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte per e-mail.